PÅ SVENSKA

SOCIALCENTRET

Social och kulturcentret i Le Teil är en ideell organisation vars mål är att arbeta effektivivt i områden berörande barn och ungdomar, men som också verkar för samarbete med familjer i  Le Teil.

Vår organisation vill ha en stor roll i den icke-formella undervisningen för barn i åldrarna mellan 3-17 år, och på så sätt även vara en uppskattad partner för föräldrar och lärare. Social och kulturcentret har som mål att upprätthålla principiella värderingar såsom sekularism, jämställdhet, ungdomsengagemang och solidaritet. Dessa villkor präglar centret och så även alla aktiviteter som sker under dess organisations namn. 

Vi har extra aktiviteter i vårt fritids som är inriktat till barn i åldrarna 3-11 år. Detta sker på onsdagseftermiddagar, med åtanke  att onsdagar i Frankrike är skolfria för barn i dessa åldrar. Under lov organiserar vi även aktiviteter som sommarläger, kulturinriktade besök och utflykter, temaworkshops (målning, miljö etc.) men också generationsutbyte. Det sistnämnda har som mål att främja gemenskap och stärka kommunikation mellan unga och gamla, detta genom att använda verktyg som video, fotografering och kulturella tillställningar. 

För ungdomar i åldrarna 12-17 år finns en fritidsgård dagligen tillgängling, där de har tillgång till datorer, musik, spel, tidningar och böcker. Under skollov arrangerar vi läger, kultur och fritidsaktiviteter, samt utflykter. Vår organisation deltar i European Youth in action program, vilket innebär att vi tar emot en EVS (European Voluntary Service) volontär. En annan del av vårt arbete är att stötta ungdomar i att anordna egna projekt såsom sommarläger och European youth exchanges. För att våra aktiviteter och läger skall vara möjligt för alla, har vi insamlingsaktiviteter som drivs av, och för ungdomar.

Vår organisation är deltagande i alla evangemang som kommunen anordnar, däribland en antirasistisk vecka, mångfaldhetsmånad, en årlig nationell musikfestival, karnival och spelvecka. Centret leder, stöttar och utbildar även ungdomar mellan 17-25 år, som vill bli ungdomsledare till somrarna. För att leda en grupp barn i Frankrike krävs det en kvalifikation.

Tillsist, Social och kulturcentret organiserar i samarbete med kommunen, aktiviteter för familjer. Där är målet att involvera dem i fritidsverksamhetes som frivilligarbetare- eller som valda ledamöter i föreningen.


INTERNATIONELLT

Vi deltar i i European exchange programme som stöttar ungdomars rörlighet i europa. Vi är övertygade om att engagemang från unga är oskiljaktigt kopplat till den europeiska integrationen. Genom att ta emot en volontär har vår organisation möjlighet att utveckla en europeisk aspekt ur våra lokala projekt. Vi verkar för våra mottagandes volontärers samhällsengagemang och även att hjälpa dem i deras självständighetsprocess. Dessutom arbetar vi för att låta dem upptäcka de kulturella aspekterna i sitt värdland, vilket har som följd att förhindra diskriminering, och uppmuntra mångfaldhet

Under några år har vår organisation deltagit i youth exchange programmes på en europeisk samt internationell nivå. Sedan 2002 har tillexempel flera European youth exchanges ägt rum i länder såsom Spanien, Tyskland och Italien. 2008 var vi engagerade i bilateralt utbyte med Marocko vilket slutligen ägde rum år 2009. Vi har vart en del av OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse) ungdomsutbyte med Tyskland och dessutom har vi haft utbyte med Italien, Polen, Tyskland samt Slovenien

 

Den ansvariga för EVS i vår organisation har själv en före detta EVS volontär och som också har organiserat European youth exchanges. Hans erfarenhet och motivation för ”youth in action” programet är en tillgång och en stor stöttning i vägledandet för andra voluntärer om vill engagera sig i liknande projekt.

I vår organisation innäbär EVS projektet att arbeta på fritidsgården samt i olika projekt såsom organisera konserter, olika kulturella aktiviteter, delta i musikfestival, olika läger, youth exchange, presentera centret på skolor, presentera ens kultur, arbeta med barn och göra olika aktiviteter för dem på de skolfria onsdagarna. Att delta i franskalektioner är också en del av det som volontären gör. Arbetet är väldigt dynamiskt, intressant, kreativt, och erbjuder olika sortes kunskaper.

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

Ouverture de l'accueil
Lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30 - 17h

Centre social et culturel
3 place Jean Moulin
07400 Le Teil

Mail : accueil@csc-leteil.fr
Téléphone : 04 75 49 08 96
Fax : 04 75 49 16 15

Premium Templates